Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Πολιτιστικού – Πνευματικού Κέντρου «Άξιον Εστίν» Κοκκίνη Χάνι είναι δεκαμελές. Αποτελείται από επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Α. Τακτικά Μέλη.
1. π. Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος.
2. κ. Αριστείδης Φραγκιαδουλάκης, Αντιπρόεδρος.
3. κ. Ιωάννα Κοκκινάκη, Γραμματέας.
4. κ. Γεώργιος Σπυριδάκης, Ταμίας.
5. κ. Μαρία Σταυρουλάκη, Μέλος.
6. κ. Δήμητρα Τζεκάκη, Μέλος.
7. κ. Ειρήνη Ψαράκη, Μέλος.

Β. Αναπληρωματικά Μέλη.
1. κ. Ιωάννης Γιαννακουδάκης.
2. κ. Νικόλαος Κυριακάκης.
3. κ. Νίκη Τσιραντωνάκη.

diahoristiko2

  • key

K

e

y

c

e

r

t


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ