Τα Πιστοποιητικά γνώσεων Πληροφορικής KeyCERT που μπορείτε να πάρετε από το Κέντρο μας επιτυγχάνοντας στις ανάλογες εξετάσεις είναι :

Πιστοποιητικά KeyCERT
Kid CERT IT
Key CERT IT Initial
Key CERT IT Basic
Key CERT IT Basic Plus

diahoristiko2

  • key

K

e

y

c

e

r

t


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ